Tok gradnje

17. januar 2020. – Osveštavanje temelja

06. januar 2020.

01. novembar 2019.